Welkom op de site van Les Cinq Toques Rouges

In een periode waarin nog maar weinig kookclubs bestonden en de bestaande kookclubs vooral vrouwelijke leden hadden, is in Zuid-Limburg een kookclub opgericht met alleen mannelijke leden.
LCTR is opgericht in 1983 door Jos van Melick en Wim Jurgens.

De belangrijkste beweegredenen om LCTR op te richten waren:
– Het koken van de leden op een hoger plan tillen.
– Het organiseren van culinaire excursies en workshops.

Dit alles moest plaats vinden in een ongedwongen en amicale sfeer. In deze beginperiode kookte de club in Hoensbroek in het “Aldenhof college”.
De eerste Chef’s die de enthousiaste leden begeleid hebben in hun streven naar culinaire scholing waren Wim Ubben en Jo Dörenberg.
Tegenwoordig kookt LCTR onder begeleiding van Pascal Lahay en Lau van de Bergh in Valkenburg, in de scholengemeenschap “Stella Maris”.

Er zijn tien kookavonden per jaar en in de huidige opzet wordt gekookt in vier groepen, die elk een gerecht bereiden.


Leden LCTR met partners omstreeks 1983 met de oprichters
Wim Jurgens (onderste rij derde van links) en Jos van Melick (eerste links op de trap)

 

Uitstapje LCTR maart 2023 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum